Regulamin SportOS

Regulamin SportOS

Projekt Motywacyjny Odra Wrocław – karty Sportos.pl

Start Projektu 1 grudnia 2014r.

Zakończenie 15 czerwca 2015r.

Cel: zmotywowanie naszych zawodników do pracy nad rozwojem swoich umiejętności i nagradzanie

ich za zaangażowanie i postęp w treningach.

ZASADY:

1. Program ma stanowić dodatkową atrakcję dla naszych zawodników i być dla nich formą

zabawy.

2. Jedyną osobą uprawnioną do przydzielania kart jest wyłącznie trener prowadzący daną

grupę.

3. Za każdą umiejętność można otrzymać maksymalnie jedną kartę, jednak żeby ją zatrzymać

należy tą umiejętność stale rozwijać!

4. Karty mogą podlegać zwrotowi do trenera, jeśli uzna on że dany zawodnik przestał spełniać

kryteria które upoważniały go do posiadania danej karty.

5. Karty podzielone są na dwie grupy:

a. Kryteria Formalne:

i. Mistrz podbijania (rekord ilości żonglerek na danym treningu)

ii. Snajper (najlepszy strzelec na treningu; ćwiczenia, rzuty karne, rzuty wolne, pojedynki 1 na 1)

iii. Koncentracja (prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, słuchanie poleceń trenera, należyte

zachowanie przed podczas i po treningu)

iv. Ostatnie podanie (skuteczna gra podaniami w meczu, asysta, decydujące podanie)

v. Żelazne płuco (najwięcej rozegranych minut w meczach; najwięcej występów na turniejach)

vi. Dyscyplina (wzorowe zachowanie na treningach, meczach i turniejach)

vii. Fair Play (postępowanie etyczne, honorowe, godne zawodnika WKP Odra Wrocław)

viii. Frekwencja (brak spóźnień; 100% frekwencji)

ix. Czerwony dywan (karta KARNA za złe zachowanie)

b. Kryteria Specjalne:

ii. Wirtuoz (prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, specjalne zdolności techniczne, udane dryblingi)

iii. Błyskawica (szybki bieg, szybki start, szybkie prowadzenie piłki)

iv. Klasa światowa (regularna praca na treningach połączona z doskonałą postawą w meczach)

v. Twardziel (doskonała gra w obronie, udane odbiory piłki)

vi. Złoty Gol (najładniejsza bramka meczu)

vii. Dynamit (pewność siebie, wsparcie i pomoc dla kolegów)

viii. Złote dziecko (ciężka praca; duży postęp, największy rozwój)

ix. Kapitan (odpowiada za drużynę; jest wsparciem trenera)

x. Twarda głowa (dobra gra główkami, bramka z główki)

Karty przydzielane przez trenera są w przypadku :

Kryteriów Formalnych: po zaistnieniu obiektywnie danego zachowania (np. zawodnik nigdy

się nie spóźnia i jest na każdym treningu – otrzymuje kartę Frekwencja – jeśli się spóźni na trening lub

opóźni trening – traci kartę Frekwencja)

Kryteriów Specjalnych: na podstawie wyłącznej, subiektywnej oceny samego trenera. W tym

zakresie jest on jedynym autorytetem i jego decyzje nie podlegają ocenie ani porównaniom ( np.

Trener ma prawo uznać że więcej niż jeden zawodnik spełnia swoim zachowaniem kryteria Kapitana

– może również uznać że dane zachowanie urąga godności Kapitana – wówczas karta podlega

zwrotowi)

Każdy trener prowadzi oddzielnie dla swojej grupy ewidencję przyznanych kart. Wyniki będą

miesięczne publikowane na naszej stronie www.wkpodra.pl

NAGRODY:

1. Zawodnik który jako pierwszy zdobędzie wszystkie karty otrzyma zaproszenie Super Vip na

mecz WKS Śląsk Wrocław oraz sprzęt sportowy marki Hummel

2. Kolejni zawodnicy którzy zdobędą komplet kart otrzymają sprzęt sportowy marki Hummel.

3. W przypadku jeżeli żaden z zawodników nie uzbiera kompletu kart, nagrodę główną otrzyma

zawodnik z największą ilością kart, a kolejnych 9 zawodników otrzyma sprzęt sportowy. Klasyfikacja

będzie obejmować wszystkich zawodników z wszystkich grup szkoleniowych WKP Odra Wrocław.

 

Bookie Paddy Power pbetting.co.uk location at United Kingdom